ProiectulAntreprenor de Viitor, în valoare de peste 20 milioane de lei, se desfășoara în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și este co-finanțat din Fondul Social European și prin parteneriatul româno-austriac, format din trei companii cu vastă experiență în domeniul inițiativei private: austromed holding srl, liderul parteneriatului, bit education & consulting Romania srl, partener național și, bit management Beratung GmbH din Republica Austria.

 

Proiectul se adreseaza persoanelor dezavantajate material din regiunea Vest, în special celor cu spirit de inițiativă și creative, care - susținute financiar și ajutate de profesioniști -  sunt dispuse să își ia soarta în mâini și să demareze o afacere. Proiectul își propune să identifice aceste persoane, să le motiveze, să le educe și să le sprijine pentru a fi apte să se lanseze într-o afacere care să le asigure ocuparea, bunăstarea și împlinirea.

 

Prin formare antreprenorială, transfer de know-how și sesiuni de consultanță susținute de experți internaționali, proiectul deschide grupului țintă perspectiva să își valorifice spiritul de inițiativă pentru a întemeia o afacere cu ajutor de stat. Ajutorul de stat este între 31.500 și 40.000 Euro nerambursabili pentru fiecare întreprindere nou înființată. Întreprinderile vor fi cu profil non-agricol și trebuie înființate în zona urbană. Nu numai antreprenorii se vor bucura de avantajele propriei afaceri: proiectul prevede ca întreprinderile să creeze noi locuri de muncă pentru 180 de persoane, salariile acestora putând fi achitate tot din ajutor de stat.

 

După înființare, întreprinderile nu vor fi lăsate în bătaia vântului, ci vor fi susținute continuu, până la terminarea proiectului, de consultanți internaționali. Consultanții, ei înșiși antreprenori de succes în spațiul occidental, vor urmări îndeaproape activitatea noilor întreprinderi pentru a descoperi din vreme cu ce probleme se confruntă. Firmele care vor întâmpina dificultăți, lucru firesc la început de drum, vor primi tot sprijinul necesar pentru a reveni pe linia de plutire și a-și continua activitatea cu succes. Firmele cu potențial de extindere pot beneficia de consultanță financiară europeană, astfel încât, în primii ani de funcționare, să acceseze și alte fonduri nerambursabile de până la 200.000 Euro.

 

Proiectul are o durată de trei ani, urmând să se încheie în ianuarie 2021. În primul an de implementare, grupul țintă va lua parte la un curs de formare a compețentelor antreprenoriale în cadrul căruia va fi instruit să elaboreze un plan de afaceri, să înființeze și să o conducă o întreprindere. Cursul se va desfășura în zonele metropolitane Arad, Deva, Reșița și Timișoara, va dura 6 săptămâni - zilnic, de luni până vineri, 6 ore pe zi - și se va încheia cu un examen de absolvire. Cursanții vor beneficia de transport și masă gratuite. Absolvenții cursului vor primi diploma „Permis de conducere a întreprinderii” și dreptul de a participa la concursul planurilor de afaceri. Participanții cu cele mai bune 100 de planuri de afaceri vor continua proiectul și vor efectua stagii de practică în companii de succes din regiune, pentru a înțelege cum funcționează o întreprindere în mediul real de afaceri.

 

În a doua etapă a proiectului, care durează 18 luni, cei rămași în cursă vor înființa întreprinderile și, asistați de experții proiectului, vor întocmi documentația pentru obținerea ajutorului de stat MINIMIS. Echipa proiectului va fi alături de noile întreprinderi, ajutându-le să pună în aplicare planul de afaceri, să cheltuiasca corespunzător banii din ajutorul de stat și să treacă cu bine greutățile inerente ale fazei de început, până se vor pune pe picioare și pot funcționa de la sine.

În ultima etapă, care va dura 6 luni, experții proiectului vor supraveghea cu atenție tinerele întreprinderi și le vor consilia, ajutându-le să se consolideze, să se dezvolte și să devină mai puternice.

 

 

Mai jos, sunt prezentate sumar cele mai importante activități ale proiectului la care va participa grupul țintă și perioada preconizată de desfășurare1.

 

 

Etapa proiectului

Activitatea

Perioada preconizata

I.   Formare antreprenoriala

Solicitarea înregistrării în proiect

Până la 30 iunie

Înregistrarea în proiect

Până la 30 iunie

Consiliere și orientare profesională, interviuri-test în vederea selecției

Iunie-iulie 2018

Cursuri de formare a competențelor profesionale - 180 ore, 6 săptămâni

iulie - septembrie 2018

Concurs de planuri de afaceri

august - noiembrie 2018

Stagiu de practică și simulări antreprenoriale

decembrie 2018 - ianuarie 2019

II. Implementarea

    planurilor de afaceri

Consultanță și mentorat

ianuarie - iulie 2019

Înfiintarea firmelor cu ajutor de stat

Asistență și supravegherea implementării de către experții proiectului

Decontarea cheltuielilor din banii MINIMIS

III. Monitorizarea funcționării si dezvoltării afacerilor

iulie 2019-11.01.2021

 

 

 

 

1)   Informațiile din tabel, în special termenele, trebuie înțelese sub rezerva posibilelor modificări determinate de evoluția proiectului, de eventuale alte cauze independente de voința parteneriatului sau de erori neintenționate de tipar.